แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดลำพูน

แนะนำสถานที่ฝึกอบรมอาชีพฟรีในจังหวัดลำพูนกันครับ สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพในลำพูน Educate Careerเรียบเรียงมาให้ตามนี้ครับ

1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
เป็นหน่วยงานภาครัฐและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่  โดยมีหลักสูตรและวิชาเรียนมากพอสมควร อาทิ หลักสูตรช่างอุตสหกรรม เช่น ช่างซ่อมแอร์ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือแม้แต่หลักสูตรการบริหารจัดการ งานด้านต่างๆ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้ที่
เบอร์โทร 0-535-37697-8  โทรสาร 0-535-7696
สถานที่ตั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.lamphunskills.com/


2. ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (จังหวัดลำพูน)
เดิมทีมีชื่อเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดลำพูน ต่อมา "เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547   โครงการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และได้รับพระราชทานชื่อศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดลำพูน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็น ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่   8 มิถุนายน 2547"
บริการด้านการฝึกอาชีพในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
ฝึกอบรมวิชาชีพในศูนย์ฯหลักสูตร 6 เดือน เทียบโอน ปวช. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
- หลักสูตรบัญชี
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
- หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
- หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
- หลักสุตรอิเล็กทรอนิกส์
ฝึกอบรมวิชาชีพในศูนย์ฯ หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และ 6 เดือน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
- หลักสูตรนวดแผนไทย
- หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
- หลักสูตรเสริมสวย
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 279 ม.ที่ 9 ถนนลำพูน - ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5309-2420  โทรสาร 0-5309-2420
เว็บไซต์ติดต่อ: http://61.19.255.77/web/lamphuntraining/index.php

เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้