แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ จังหวัดนครสวรรค์แนะนำสถานที่ฝึกอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะหางานและสมัครงาน มาลองฝึกวิชาชีพกันก่อน เพื่อที่จะได้มีทักษะความรู้เพิ่มขึ้น มาดูกันว่าศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์มีที่ไหนบ้าง..

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน ยกระดับมาตฐานฝีมือแรงงาน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายเอียดข้อมูลได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 159 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร 0-5680-2703


วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
นอกจากจะมีวิชาช่างต่างๆสำหรับหลักสูตร ปวช. และ ปวส.
ทางวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ก็มีการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสำบุคคลทั่วไปอีกด้วย
วิชาที่เปิดสอน เช่น วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยจะจะเปิดสอน  75 - 150  ชั่วโมง
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ : 056- 255347 056-255584


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดนครสวรรค์
กศน. ในแต่ละอำเภอจะมีการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามนโยบายเร่งด่วนของ กศน. ข้อ 4 การยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ “ศูนย์ฝึกอาชีพ” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ดังนั้นผู้สนใจเข้าอบรมวิชาชีพ สามารถติดต่อสอบถามการอบรมได้ที่ กศน.อำเภอที่ท่านอาศัยอยู่


ศูนย์ฝึกอาชีพฟ้าใสปันน้ำใจวิทยาลัยในวัง จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ฝึกอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ ร้านภูทอง ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางศูนย์ฝึกอาชีพฟ้าใสปันน้ำใจวิทยาลัยใจวังจังหวัดนครสวรรค์ ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร งานศิลปะการตกแต่งผลิตภัณฑ์ งานขนมไทย งานศิลปะการต่อผ้าภูทอง ศิลปะการจัดดอกไม้สด งานร้อยมาลัยเบื้องต้น

เรียบเรียงข้อมูล: educate career

ค้นหาบล็อกนี้