แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ที่เรียนฝึกอาชีพฟรี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนะนำที่เรียนอาชีพฟรี แหล่งฝึกอาชีพระยะสั้น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนใจอบรมอาชีพที่ไหน ติดต่อตามข้อมูลนี้ได้เลย

-----------------------------------------------

1. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานศึกษาแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตร ปวช.และ ปวส. 

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ก็ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจอบรมฝึกอาชีพอีกด้วย บุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมอาชีพระยะสั้น ติดต่อสอบถามได้ที่

สถานที่ตั้ง เลขที่ 3/64 ถนนเลียบวัง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

โทรศัพท์ 032-520500

เว็บไซต์ติดต่อ  http://www.kkwind.ac.th

--------------------------------------------------

2. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภาครัฐ ที่มีพันธกิจทางด้านการ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงงาน

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ แนะนำให้เข้าไปติดต่อแจ้งความประสงค์ 

เช่น ต้องการเรียนตัดผม หรือ เรียนวิชาช่าง 

จากนั้นก็ขอกรอกใบสมัครกับทางเจ้าหน้าที่เรื่องการฝึกอบรมอาชีพ ได้เลย 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 311  หมู่3  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032 - 909664

โทรสาร : 032 - 909663

เว็บไซต์ติดต่อ https://www.dsd.go.th/PrachuapKhiriKhan

เพจเฟซบุ๊ค https://web.facebook.com/prachuapkhirikhanskill

ค้นหาบล็อกนี้