แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดเพชรบุรี


แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะหางานและสมัครงานในเพชรบุรี เรามาเตรียมตัวเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพกันดีกว่า สถานที่อบรมอาชีพในเพชรบุรี หลักๆก็มีดังนี้ครับ


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่อบรมอาชีพของภาครัฐ มีหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน หลักสูตรอบรมอาชีพเสริม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัทพ์ 032-470391-3 โทรสาร 032-470391-3
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.dsd.go.th/phetchaburi


วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานการศึกษาที่มีบริการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนทั่วไป หลักสูตรฝึกอบรม 75 ชั่วโมง มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นหลายวิชาให้เลือกเรียน
ผู้สนใจอบรมสามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 93 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032488058 โทรสาร 032488060
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.phetpoly.ac.thศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรระยะสั้นได้ที่ กศน. อำเภอ ต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีที่ท่านอาศัยอยู่


เรียบเรียงข้อมูล: educate career

ค้นหาบล็อกนี้