แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดสงขลา

แนะนำศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในจังหวัดสงขลาที่อยู่ในโซนภาคใต้กันบ้าง สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม Educate Careerแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลสถานที่เรียนได้เลยครับ ว่าชอบที่ไหน


วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
เป็นสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลภายนอกผู้สนใจฝึกวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-311590
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.spc.ac.th/

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา  ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่  4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000
โทร.074 336052
โทรสาร 074 336049
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.sisd12.com/ 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 590 ม.4 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.0-7458-4111
โทรสาร.0-7458-4111
เว็บไซต์ติดต่อ: www.southwomencenter.org/‎

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่เลขที่2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596
โทรสาร 0-7432-3713
เว็บไซต์ติดต่อ : http://202.143.159.136/sknfe/index.php?name=news&category=31

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
ที่ตั้งสถานที่ฝึกอาชีพในอำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนทักษิณเมืองทอง2 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316
เว็บไซต์ติดต่อ http://sk.nfe.go.th/hatyai/?name=news2&file=readnews&id=37


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้