แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ อบรมอาชีพ ในจังหวัดลำปาง

วันนี้ Educate Career จะมาแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของเรานี่เอง สำหรับผู้ที่สนใจต้องการหาสถานที่อบรมอาชีพเสริม ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามข้อมูลที่แนะนำได้เลยครับ

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ก็จะมีหลักสูตรให้เลือกดังนี้ครับ
  • ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงาน
  • ฝึกอาชีพเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
  • ฝึกอาชีพเสริม 
สถานที่ตั้งของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ตั้งอยู่ที่ ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5435-6681-3 โทรสาร  0-5435-6680
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/lampang/2. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
ณ ศูนย์แห่งนี้ จะมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชาครับ เช่น สาขานวดแผนไทย สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างเสริมสวย-ช่างตัดผมชาย สาขาการโภชนาการ อื่นๆ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเรียนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สามารถติดต่อได้ตามนี้ครับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศํพท์ 054-829734-5
เบอร์แฟกซ์ 054-829735
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.northernwomen.go.th/


3.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เป็นสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องหาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 551 หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-821567
โทรสาร 054-821568
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.lampangpoly.ac.th/


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้