แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ อบรมอาชีพ ในจังหวัดลำปาง

วันนี้ Educate Career จะมาแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของเรานี่เอง สำหรับผู้ที่สนใจต้องการหาสถานที่อบรมอาชีพเสริม ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามข้อมูลที่แนะนำได้เลยครับ

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ก็จะมีหลักสูตรให้เลือกดังนี้ครับ
  • ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงาน
  • ฝึกอาชีพเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
  • ฝึกอาชีพเสริม 
สถานที่ตั้งของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ตั้งอยู่ที่ ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5435-6681-3 โทรสาร  0-5435-6680
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/lampang/2. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
ณ ศูนย์แห่งนี้ จะมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชาครับ เช่น สาขานวดแผนไทย สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างเสริมสวย-ช่างตัดผมชาย สาขาการโภชนาการ อื่นๆ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเรียนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สามารถติดต่อได้ตามนี้ครับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศํพท์ 054-829734-5
เบอร์แฟกซ์ 054-829735
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.northernwomen.go.th/


3.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เป็นสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องหาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 551 หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-821567
โทรสาร 054-821568
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.lampangpoly.ac.th/


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้