แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ในจังหวัด ศรีสะเกษ

วันนี้Educate Careerจะมาแนะนำแหล่งอบรมฝึกอาชีพนโซนภาคอีสานนะครับ มาดูกันครับว่าศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ มีที่ไหน และตั้งอยู่ตรงส่วนไหนบ้างครับ

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดศรีสะเกษ

1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ เป็นแหล่งฝึกอาชีพเสริม เป็นแหล่งฝึกอาชีพเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน เป็นแหล่งทดสอบและยกระดับฝีมือแรงงาน
ที่ตั้งศูนย์: 320 หมู่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.045-615864-6 ,โทรสาร.045-615864-6
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/sisaket/dsdsisaket/index.php


2. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ 
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาสตรีที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ให้ได้รับการศึกษา  และฝึกอบรมให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพ  มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชน  โดยจัดฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีที่มีฐานะยากจน  จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ  ไม่มีงานทำ  ในเขตพื้นที่  20  จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรที่เปิดอบรม
เปิดอบรม หลักสูตรระยะสั้น 3-6 เดือน ในสาขา 
1.ตัดเย็บเสื้อผ้า 2.เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย 3.อาหารและขนม 4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

เปิดสอนระดับ ปวช. 3 ปี ในสาขา
1.สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.อาหารและโภชนา

ทุกหลักสูตร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน มีที่พัก อาหาร และสวัสดิการอื่นๆ ฟรี
เรียนจบแล้ว ทางศูนย์มีบริการจัดหางานให้
สนใจติดต่อ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสิตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กม.ที่ 13
ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โทร : 045-916-552-3
เว็บไซต์ติดต่อ : http://61.19.255.77/web/northeasterntraining/index.php


3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอขุขันธ์
วิชาที่เปิดสอน อาทิเช่น ตัดผมชาย เสริมสวย นวดแผนไทย การทำอาหาร ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาดุก - ปลาตะเพียน  ติดต่อรายละเอียดการฝึกอาชีพได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุขันธ์ 121 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ / โทรสาร : 045-630657

เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้