แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

อบรมอาชีพเสริม เพื่อหางานใหม่ในจังหวัดหนองคาย

แนะนำแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริมก่อนที่จะหางานในจังหวัดหนองคาย แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้พิเศษ หรือต้องการหางานใหม่เพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
มีหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 355 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง - ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร. 042-495078 โทรสาร 042-495077

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ถ้าต้องการเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ แนะนำมาเพิ่มความรู้ที่นี่ เพราะมีให้เลือกเรียน 5 กลุ่มอาชีพ คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง
สถานที่ติดต่อ กศน.อำเภอต่างๆในจังหวัดหนองคาย

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมของสถานศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เลขที่  306  หมู่ที่  5  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เบอร์โทรศัพท์ 042-411776

ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย
แหล่งบ่มเพาะและให้ความรู้ในการสร้างงานสร้างอาชีพ สถานที่ติดต่อ เลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

โรงเรียนฝึกอาชีพณภัทรหนองคาย
แหล่งอบรมอาชีพที่เป็นของเอกชน เปิดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นหลายวิชา
สถานที่ติดต่อ 461 ถนนมิตรภาพ ซอยโกวิทศิริกุล ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ. หนองคาย 43000
โทร.085-483-8526 , 086-236-2901


เรียบเรียง: educate career

ค้นหาบล็อกนี้