แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แหล่งฝึกอบรมอาชีพ ก่อนหางานทำในจังหวัดจันทบุรี

แนะนำแหล่งเรียนรู้การฝึกอบรมอาชีพในจังหวัดจันทบุรี สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานใหม่และต้องมีการมีอาชีพเสริม แต่ยังขาดทักษะทางด้านวิชาชีพอยู่ วันนี้ทางเราก็จะมาแนะนำโรงเรียนและสถานที่ ที่เปิดสอนอาชีพในเขตพื้นที่จันทบุรีนะครับ

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
การฝึกอบรม: เป็นการสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาที่เปิดสอนได้แก่ เสริมสวย ออกแบบเสื้อผ้า ตัดผม ขับรถ การเต้นลีลาศ การจัดดอกไม้ เบเกอรี่ นวดแผนไทย เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม: - สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  59 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 039-330125


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
ศพจ.จันทบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบริการฝึกอบรมทางด้าน การฝึกอาชีพเสริม การฝึกอบรมเพื่อเตรียมเข้าทำงาน การทำสอบมาตรฐานฝีมือแรง ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 49 หมู่1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์: 039-368265-8, โทรสาร: 039-36 8264


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
แหล่งเรียนรู้ ที่มีการฝึกอบรมทักษะทางด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-354938
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม: ไม่มี
สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 49 หมู่1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์: 039-368265-8, โทรสาร: 039-36 8264


เรียบเรียงข้อมูลการฝึกอบรม: educate career

ค้นหาบล็อกนี้