แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

อบรมอาชีพ ฝึกอาชีพเสริม ในจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสาน มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษหรือหาอาชีพหลังเลิกงาน ผู้หางานก็จำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพพอสมควร วันนี้ educate career ก็จะมาแนะนำแหล่งอบรมอาชีพและแหล่งฝึกอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับเพื่อนๆชาวอุบลครับ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริการสาธารณะด้านการฝึกอบรมอาชีพเสริม ฝึกอาชีพระยะสั้น อบรมอาชีพเตรียมเข้าทำงาน ฝึกอาชีพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับความรู้่และทักษะทางด้านวิชาชีพ ผู้สนใจอบรมอาชีพสามารถสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สำหรับสถานที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319550 โทรสาร 045-319559
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.ubisd.go.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
เป็นสถานศึกษาที่มักจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา โดยจะเปิดหลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียน ผู้สนใจอบรมสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-254654 ต่อ 15

เรียบเรียงข้อมูล: educate career

ค้นหาบล็อกนี้