แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ฝึกอาชีพเสริม เพื่มรายได้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย Educate career จึงมาแนะนำแหล่งฝึกอาชีพในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บุคคลที่กำลังมองหาอาชีพเสริม ได้เข้าศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพเพื่อนำไปสร้างรายได้ต่อไป

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
เป็นสถานศึกษา ที่มีการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะในวิชาชีพในด้านต่างๆ
ผู้สนใจฝึกอาชีพเสริมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 214 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์. 075-312162 , 075-312163 แฟกซ์. 075-313044
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.nkpc.ac.th/home.html


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐที่มีภาระกิจที่มีการฝึกอาชีพเสริม อาชีพอิสระให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขที่ 79 ถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 075-399298


วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการฝึกาอาชีพในสถานศึกษาและนอกสถานที่ได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-378612


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.)
เปิดฝึกอาชีพเสริมให้บุคคลทั่วไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน กศน. อำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียบเรียงโดย: educate career

ค้นหาบล็อกนี้