แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แหล่งอบรมฝึกอาชีพ ใน จังหวัดนนทบุรี

สวัสดีจ้า กำลังมองหาสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพกันอยู่ใช่ไหม? วันนี้ Educate Career ขอแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดนนทบุรี ให้เพื่อนๆได้ไว้ใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาสถานที่ต่างๆ  เอาล่ะ! มาดูกันเลยว่าที่จังหวัดนนทบุรีมีศูนย์ฝึกอาชีพตั้งอยู่ตรงส่วนไหนบ้าง?


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ภารกิจด้านดำเนินการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่บุคคลเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้บริการฝึกอาชีพ ในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ด้านช่างยนต์  ด้านช่างก่อสร้าง ด้านช่างเชื่อมโลหะ ด้านธุรกิจบริการ และฝึกอาชีพตามความต้องการของแรงงานในท้องถิ่น สำหรับผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://home.dsd.go.th/nonthaburi/


ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ 78/3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี, 11120
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายดังนี้
  • สตรีและเยาวสตรีไทย อายุตั้งแต่ 16 ปี ถึงไม่เกิน 55 ปี ที่ด้อยโอกาสทางสังคม มีฐานะยากจน จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาต่อ
  • สตรีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน สตรีและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพฟรี ทั้งหลักสูตรเรียน 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เบอร์ 02-5838350   02-9611882


ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพทั้งระยะสั้น (1วัน) และระยะยาว แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทงานศิลปะการประดิษฐ์  อาหาร เกษตร และเบ็ดเตล็ด
ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ 78/32 ม.1  ซ.ประชาสงเคราะห์  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 02-960970414 ต่อ 722, 723  และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ เว็บไซต์ติดต่อ http://www.pakkretcity.go.th/content/35


ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร
 "ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร"  ทางศูนย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสมองที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอาชีพ และได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพ  ที่ตั้งศูนย์ 69/57  ซ.พระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5839994-5 โทรสาร: 02-5839995
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.fmrth.com/contact_us.php?key=punyakarn

---------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันสอนทำอาหารนานาชาติ  (เอกชน)
สถานที่ตั้ง: 114/51 หมู่บ้านสิรินเฮ้าส์ 1 ถ.ภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2960-6121 เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.intercookingcenter.com/


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้