แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดระยอง

วันนี้ educate career จะมาแนะนำศูนย์อบรมอาชีพในจังหวัดระยอง เพื่อนๆท่านไหนอยู่ในจังหวัดระยองและสนใจฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนตามข้อมูลนี้ได้เลยครับ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
เป็นศูนย์ฝึกอาชีพเสริม และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของภาครัฐ สถานที่ตั้ง เลขที่ 22 ถนนไอ - หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์ : 038-683951-3
เว็บไซต์ติดต่อ: http://rayongskillcenter.go.th/

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
จะมีโครงการเกี่ยวกับการดีๆที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพเสริม อาชีพอิสระ อยู่เรื่อยๆ ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดโครงการฝึกอาชีพ ได้ที่เบอร์ 038-619058 ต่อ 157

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจอบรมอาชีพ ได้เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติม สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150  โทรศัพท์ 038-685383
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.rayongpoly.ac.th/

ผู้เรียบเรียง: educate career

ค้นหาบล็อกนี้