แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

ศูนย์ฝึกอาชีพ ใน จังหวัดนครปฐม

แนะนำศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเสริมในจังหวัดนครปฐม เพื่อนๆที่ต้องฝึกอบรมอาชีพเสริมในจังหวัดนครปฐม Educate Career แนะนำให้ติดต่อสอบถามรายเอียดการอบรมได้ตามนี้ครับ

1. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
เปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลายหลักสูตร
สถานที่ตั้ง ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 034-272 661
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.chaipatpark.com

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 
เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรอบรมอาชีพเสริม
สถานที่ตั้ง เลขที่ 135 หมู่ 5 บ้านป่าแก ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 034-204700-2
เว็บไซต์ติดต่อ: www.ntsdc.go.th

3. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครปฐม
เป็นหน่วยงานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครปฐมมีหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ให้เข้ามาเรียนกันครับ
สถานที่ตั้ง เลขที่ 255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-98-5205
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.nptpolytech.ac.th


เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้