แนะนำแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพเสริมของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลการอบรมสำหรับผู้ที่หางาน ว่างงาน และต้องการสมัครงาน

แหล่งอบรมฝึกอาชีพ ใน จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันนี้Educate Careerมาแนะนำสถานที่ ที่มีการจัดอบรมฝึกอาชีพในจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับผู้ที่สนใจอีกเช่นเคยครับ

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ที่13/1 หมู่ 4 บ้านหนองตาลกาบ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกอาชีพ พร้อมทั้งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนฝึกอาชีพได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 3541 2394-9
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.sisd2.go.th/


2. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 0-3555-2105 โทรสาร 0-3553-2411
นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. แล้ว ทางวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้มีบริการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชา
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  035-532411
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.siace.ac.th/

3. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเป็นสถาบันอาชีวศึกษา  ตั้งอยู่ที่ 25 หมู่ 10 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
ทางวิทยาลัย มักจะมีโครงการให้ประชาชนเข้ามาเรียนฝึกอาชีพ ผู้ที่สนใจสามารศึกษาข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.uic.ac.th/

เรียบเรียงข้อมูล: Educate Career

ค้นหาบล็อกนี้